1. หลังจากเลือกสินค้าที่ต้องการชำระเงินแล้ว ให้กดชำระเงิน ดังรูป

วิธีสมัคร 1688

2. กดปุ่ม 找人代付 หรือแปลว่า “ฝากคนอื่นจ่ายเงิน“

วิธีสมัคร 1688

3. กรอกหมายเลขฝากจ่ายของชิปปิ้ง และ Shipping Mark ให้เรียบร้อย

หากไม่มี  คลิกที่นี่
แจ้งแอดมิน เพื่อทำการขอรหัสฝากจ่ายสินค้าก่อน

วิธีสมัคร 1688

4. ตัวอย่างการกรอกรหัสฝากจ่าย ที่ถูกต้อง ระบบจะขึ้นเลขบัญชีให้อัตโนมัติ

หลังจากนั้น ให้ใส่ตัวอักษรบนภาพ และคลิก “ยืนยัน”

5. หากรายการถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าเว็บ การทำธุรกรรมสำเร็จ

หลังจากนั้น ให้แจ้งยอดเงินที่ต้องการฝากจ่ายให้ชิปปิ้ง และรอไม่เกิน 1 ชั่วโมง การจ่ายเงินจะสำเร็จเรียบร้อย