1. เข้าหน้าการจัดการออเดอร์ และกดปุ่มตามภาพ

2. เลือกเหตุผลในการยกเลิก

3. กรอกรายละเอียดการยกเลิกเพิ่มเติม

4. การยกเลิกเสร็จสมบูรณ์ รอร้านค้ายืนยันการยกเลิก