แผ่นยันต์เสริมดวง มหาเฮง!

ต้อนรับตรุษจีนมงคล! เสริมโชคลาภ ทำมาค้าขาย

ของแท้ วัดจุฬามณี 100%

แผ่นเคลือบพลาสติกกันน้ำอย่างดี

ผ่านพิธีปลุกเสกแล้ว 100%

มีคาถาบูชา ด้านหลัง…

ตำนาน ท้าวเวสสุวรรณ 

ท้าวเวสสุวรรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ เจ้าแห่งภูตผีปีศาจ

ตามตำนานทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่า

ในอดีตชาติท่านเป็นพราหมณ์ที่ใจบุญ

ทำอาชีพเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อย

ท่านมีความร่ำรวยแต่ก็บริจาคเงินทองให้กับผู้ยากไร้

แจกน้ำอ้อยให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมา

ทำให้พระพรหมและพระอิศวรประทานพร

ความเป็นอมตะแก่ท่าน 

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ มีอำนาจวาสนาสูงสุด

ทางมหาเศรษฐี ขจัดสิ่งอัปมงคล

ตั้ง นะโม 3 จบ  

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณมรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโตเวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ 

เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

  • จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
  • นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ)
  • ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามาแล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  • แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

“อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”

ผู้ที่ได้ทั้งบูชาท้าวเวสสุวรรณด้วยการกราบไหว้ และนำคุณธรรมของตััวท่านไปปฏิบัติด้วย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้า และร่ำรวย มีความสุขอย่างแน่นอน

 

ของมีจำนวนจำกัดแค่ 294 ใบ เท่านั้น!

จำกัดแค่คนละ 1 ออเดอร์

หมดโปรโมชั่นภายใน…

 
 

โปรโมชั่น 1 แถม 1

199 บาท จัดส่งฟรี