โกดังสายไหม ย้ายไปที่ถนนเพิ่มสิน เริ่ม 1 พย.2564

โกดังสายไหม ย้ายไปอยู่ที่ถนนเพิ่มสิน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

JAWANDA CARGO