เมื่อพบสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าที่เพื่อแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของ ดังต่อไปนี้


 – ใบรายการสั่งซื้อสินค้า 


 – รูปสินค้าที่สั่งซื้ออย่างชัดเจน 


 – แจ้งจำนวนสินค้า 

 

รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วแจ้งกลับคุณลูกค้าภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : สินค้ากลุ่มประเภท No code จะทำการเก็บรักษาสินค้าที่ไม่สามารถระบุเจ้าของไว้ในพื้นที่โกดังเป็นระยะเวลา 1 ปีเท่านั้น**

หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท จะทำการนำไปขายทอดตลาด เป็นลำดับต่อไป