ยิงแอดไม่แม่น
ไม่เคยยิง CONVERSION!!!

เพราะ "ไม่มีเว็บ"

99
เหลืออีก
My Skill
เหลืออีก 70%