ประกาศปิดปรับปรุงระบบ!

ประกาศปิดปรับปรุงระบบ!

JAWANDA-APP.COM ระหว่างวันที่30-31 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 1 สิงหาคม 2564

เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ

ขอแจ้งปิดประปรุงระบบฐานข้อมูล

JAWANA-APP.COM เป็นเวลา 3 วัน

และลูกค้าสามารถเข้าทำรายการได้อีกครั้ง

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ